You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ogólne warunki

Zasady i warunki wynajmu

Warunki wynajmu wymienione poniżej stanowią integralną część niniejszej umowy najmu.

 1. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wynajmowany obiekt.

 2. W przypadku całkowitego pęknięcia lub kradzieży dany materiał zostanie obciążony najemcę zgodnie z ceną sprzedaży nowego nart.

 3. W przypadku częściowego uszkodzenia materiału przywrócenie zostanie obciążone najemcę.

 4. W przypadku kradzieży najemca jest zobowiązany złożyć raport do właściwej policji.

 5. Zastąpienie przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy materiałem o równej wartości jest zawsze możliwe.

 6. Możliwa jest również zamiana na materiały o różnych kategoriach wartości, przy czym różnica jest naliczana w przypadku wyższej kategorii, ale bez zwrotu w przypadku niższej kategorii.

 7. Koszt wynajmu należy opłacić do dnia zwrotu włącznie.

 8. W przypadku, gdy wypożyczony materiał nie wejdzie ponownie z jakiegokolwiek powodu zgodnie z umowami, siódmego dnia od ustalonej daty zwrotu zostanie automatycznie ujawnione zgłoszenie kradzieży wobec najemcy.

 9. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu jest możliwe poprzez zwrot materiału bez roszczeń o zwrot kosztów przez najemcę.

 10. Zwrot kosztów dokonywany jest wyłącznie na wypadek choroby i wypadku poprzez przedstawienie regularnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza zarejestrowanego w rejestrze lekarzy prowincji Trydent.

 11. Aby montować, naprawiać i dostosowywać ataki bezpieczeństwa, a także wypożyczyć narty, deski snowboardowe i inne wypożyczane przez nas przedmioty, konieczne jest podpisanie umowy najmu w celu zaakceptowania niniejszego regulaminu, który wyraźnie określa dostosowanie ataków zgodnie z danymi dostarczone przez najemcę i zgodnie z przepisami wydanymi przez samego producenta ataku.

 12. Niniejsza umowa najmu jest ważna tylko po wpłaceniu przez depozyt sumy wartości wynajmowanego materiału i ważnego dokumentu tożsamości na żądany okres wynajmu.

 13. Opłata za bagaż różni się => 235 mm Opłata za Junior; = <240 mm Opłata za osobę dorosłą;

Informacje na temat ochrony danych osobowych (art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003):

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane i rozpowszechniane, zgodnie z przepisami ustawy nr 675/96 oraz jej późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z wynajmem sprzętu.
 2. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i przez specjalnie wyznaczone strony Podanie danych jest niezbędne do celów realizacji umowy, a każda odmowa uniemożliwia wykonanie umowy najmu.
 3. Dane osobowe nie podlegają ujawnieniu.
 4. Administratorem danych jest Ottava2018 S.r.l.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo skorzystać z praw przewidzianych w art. 13 ustawy 675/96, pisząc do Ottava2018 S.r.l. - P.le Folgarida 13, 38025 Dimaro Folgarida (TN). PI i CF 02526710229, komórka. 3703425843, info@folgaridaskirent.com. Podpisując kartę wynajmu, klient w pełni akceptuje warunki wynajmu.

 

Skontaktuj się z nami

Zarezerwuj na WhatsApp